+44 843 809 2123

REGLER & VILLKOR

Välkommen till TestoGen´s webbplats.

Om du fortsätter använda denna webbplats godkänner du följande, bindande användarvillkor som tillsammans med vår Integritetspolicy styr Health Nutrition Limiteds relation till dig gällande denna webbplats. Om du inte godkänner dessa användarvillkor eller delar av dem skall du inte använda webbplatsen.

Begreppen ”TestoGen”vi” och ”oss” refererar till webbplatsens ägare. Begreppet ”du” refererar till den som visar eller använder vår webbplats.

När du besöker vår webbplats och/eller köper något från oss deltar du i vår ”tjänst” och godkänner att följande användarvillkor (”användarvillkor”, ”villkor”), inklusive ytterligare användarvillkor och policys som refereras och/eller länkas till, är bindande. Dessa användarvillkor gäller samtliga användare av webbplatsen, inklusive men inte begränsat till privatpersoner, återförsäljare, kunder, köpmän, och/eller personer som bidragit med innehåll. Nya funktioner eller verktyg som läggs till omfattas också av dessa användarvillkor. Du kan när som helst läsa den nyaste versionen av användarvillkoren på denna sida. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta samtliga delar av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att kontrollera denna sida och upptäcka förändringar.

Din fortsatta användning av webbplatsen efter publiceringen av ändringar innebär att du godkänner sådana ändringar.

VILLKOR FÖR ONLINEBUTIKEN

Genom att godkänna dessa användarvillkor intygar du att du är myndig i din aktuella jurisdiktion, eller att du är myndig i din jurisdiktion och har gett en omyndig person uttrycklig tillåtelse att använda denna webbplats.
Du får inte använda våra produkter i olagligt eller oauktoriserat syfte, och du får inte, med hjälp av tjänsten, bryta lagar i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättsliga lagar).
Du får inte överföra maskar eller virus eller kod av destruktiv natur.
Brott mot hela eller delar av dessa användarvillkor kommer att leda till omedelbart avslut av dina tjänster.

ALLMÄNNA VILLKOR

Din användning av information eller material på denna webbplats sker på egen risk, och vi ansvarar inte för den. Det är ditt ansvar att säkerställa att produkter, tjänster eller information på denna webbplats uppfyller dina krav. Vi förbehåller oss rätten att neka vem som helst service, oavsett anledning.
Du förstår att ditt innehåll (exklusive kreditkortsinformation) kan skickas okrypterat och omfatta (a) överföringar via olika nätverk; och (b) ändringar för att anpassa till tekniska krav hos de olika nätverken eller enheterna. Kreditkortsinformation krypteras alltid vid överföring mellan nätverk.
Du godkänner att du inte får reproducera, duplicera, kopiera, sälja, återsälja eller utnyttja tjänsten eller delar därav, eller åtkomst till tjänsten eller någon kontakt på webbplatsen via vilken tjänsten tillhandahålls, utan vårt skriftliga tillstånd att göra detta.
Rubrikerna i detta avtal är endast till för att underlätta och kommer inte begränsa eller på annat sätt påverka dessa användarvillkor och innehållet i dem.

COOKIES

Denna webbplats använder cookies för att spåra preferenser. Om du tillåter cookies kan vi inhämta information från dig när du:

COPYRIGHT

Denna webbplats innehåller material som ägs eller licensieras av oss. Detta material inkluderar, men är inte begränsat till, designen, layouten, utseendet, funktionerna och grafiken. Reproduktion är inte tillåtet på annat sätt än i enlighet med copyrightklausulen, som ingår i dessa användarvillkor.

INFORMATIONENS ÖVERENSSTÄMMANDE, FULLSTÄNDIGHET OCH TIDSENLIGHET

Vi ansvarar inte för huruvida information på denna webbplats är korrekt, fullständig eller aktuell. Materialet på denna webbplats tillhandahålls endast i generellt syfte och skall inte användas för att fatta beslut utan att rådfråga primära, mer korrekta, mer fullständiga eller mer tidsenliga informationskällor. Du förlitar dig på material på webbplatsen på egen risk. Denna webbplats kan innehålla historisk information. Historisk information är inte nödvändigtvis aktuell och tillhandahålls endast i referenssyfte. Vi förbehåller oss rätten att ändra webbplatsens innehåll när som helst, men har ingen skyldighet att uppdatera informationen på webbplatsen. Du godkänner att det är ditt ansvar att hålla koll på förändringar på webbplatsen.

ÄNDRINGAR AV TJÄNSTEN OCH PRISER

Priserna för våra produkter kan ändras utan tidigare förvarning. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avsluta tjänsten (eller delar av den) utan tidigare förvarning. Vi skall inte hållas ansvarig inför dig eller tredje part för ändringar, prisändringar, avslut eller upphörande av tjänsten.

PRODUKTER ELLER TJÄNSTER

Vissa produkter eller tjänster kan endast säljas online via vår webbplats.
Vi har gjort allt vi kan för att visa produkternas färger och bilder så tydligt som möjligt. Vi kan inte garantera att din datorskärms uppvisning av färger är överensstämmande.
Vi förbehåller oss rätten, men har ingen skyldighet, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till personer, geografiska områden eller jurisdiktioner. Vi kan välja att utöva denna rätt från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa antalet produkter eller tjänster vi tillhandahåller. Samtliga beskrivningar av produkter eller produktpriser kan när som helst ändras utan tidigare förvarning. Vi förbehåller oss rätten att sluta sälja en produkt när som helst. Erbjudanden gällande produkter eller tjänster på denna webbplats gäller inte i fall där sådant är förbjudet.
Vi garanterar inte att kvalitén på produkter, tjänster, information, eller annat material som köps eller erhålls av dig, möter dina förväntningar eller att eventuella fel i tjänsten kan korrigeras.

FAKTURA- OCH KONTOINFORMATION

Vi förbehåller oss rätten att neka beställningar. Vi kan begränsa eller avbryta antalet produkter per person, per hushåll eller per beställning. Dessa restriktioner kan inkludera beställningar av eller från samma kundkonto, samma kreditkort, och/eller beställningar med samma faktura- och/eller leveransadress. Om vi vill ändra eller avbryta en beställning kan vi kontakta dig via e-post och/eller den leveransadress/det telefonnummer som uppgetts vid beställningen. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller neka beställningar som, enligt vår uppfattning, verkar ha beställts av langare, återförsäljare eller distributörer.
Du ansvarar för att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt inköps- och kontoinformation för samtliga köp du gör via vår butik. Du ansvarar för att uppdatera din kontoinformation och annan information, inklusive din e-postadress, ditt kreditkortsnummer och dess utgångsdatum, så att vi kan genomföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.

BETALNING

Du har rätt att avbryta din beställning oavsett anledning till, men inte efter, 14 dagar från den dag att du mottagit beställningen. Det lättaste sättet att avbryta en beställning från oss är att göra det skriftligen via e-post till support@testogen.com. Om varan har levererats till dig innan du bestämt dig för att avbryta beställningen behöver du skicka tillbaka varan i sitt ursprungsskick, utan skador, och utan förseningar samt inte senare än 14 dagar efter den dag du meddelade oss att du önskar avbryta beställningen.
När du avbryter en beställning behöver du betala fraktkostnaden för att skicka tillbaka varan till oss (såvida inte varan är felaktig, inte som utlovad, eller om vi inte har kunnat skicka den utlovade varan och har skickat en ersättning istället). Du måste ta rimligt ansvar för att varorna är ordentligt förpackade så att de inte skadas under frakten.
Om du inte själv arrangerar frakten tillbaka till oss ansvarar du för att göra varorna tillgängliga för upphämtning från adressen de levererades till, vilket sker på din bekostnad och ditt ansvar.

KOMMENTARER, FEEDBACK OCH INSKICKAT MATERIAL

Om du, på vår begäran, skickar in specifikt material (t.ex. tävlingsbidrag eller berättelser) eller du, utan att det sker på vår begäran, skickar in kreativa idéer, förslag, planer, eller annat material, via internet, e-post, fysisk post, eller på annat sätt (hädanefter kallat ”kommentarer”) godkänner du att vi när som helst, utan begränsningar, kan redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta, och på annat sätt använda kommentarer som du skickar till oss. Vi har inte och skall inte ha ansvar för att (1) hålla kommentarer hemliga; (2) kompensera dig för kommentarer; eller (3) besvara eventuella kommentarer.
Vi kan, men har ingen skyldighet att, övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi bedömer är olagligt, stötande, hotande, kränkande, pornografiskt, eller på annat sätt bryter mot någon parts intellektuella egendom eller mot dessa användarvillkor. Du godkänner att dina kommentarer inte bryter mot tredje parts rättigheter, inklusive copyright, varumärke, integritet, personliga egendom, eller annan upphovsrättsskyddad egendom. Du godkänner även att dina kommentarer inte innehåller kränkande eller på annat sätt olagligt eller obscent material, eller innehåller något virus eller annan skadlig programvara som på något sätt kan påverka tjänsten eller relaterade webbplatser.

Du får inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon annan, eller på annat sätt missleda oss eller tredje part gällande kommentarers ursprung. Du ansvarar för kommentarer du gör och innehållet i dessa. Vi ansvarar inte för kommentarer som publicerats av dig eller tredje part.

PERSONLIG INFORMATION

Din publicering av personlig information via butiken omfattas av vår integritetspolicy.

FELAKTIGHETER, ORIKTIGHETER OCH UTELÄMNANDE

Information på vår webbplats eller i tjänsten kan innehålla typografiska fel, felaktigheter, eller utelämnade delar, som är relaterat till produktbeskrivningar, pris, kampanjer, erbjudanden, fraktkostnader, leveranstid, och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att när som helst och utan tidigare förvarning rätta eventuella fel, oriktigheter och utelämnad information och att ändra, uppdatera information eller avbryta beställningar om information om tjänsten eller på en relaterad webbplats är felaktig (inklusive efter att du genomfört beställningen).
Vi har inget ansvar att uppdatera, rätta eller förtydliga information om tjänsten eller på en relaterad webbplats, inklusive men inte begränsat till, prisinformation, förutom när rådande lagstiftning kräver detta.
Inget specifikt datum gällande uppdatering eller ändring av tjänsten eller relaterade webbplatser skall indikera att information gällande tjänsten eller relaterade webbplatser har modifierats eller uppdaterats.

OTILLÅTEN ANVÄNDNING

Förutom den otillåtna användning som anges i användarvillkoren får du inte använda webbplatsen eller dess innehåll: (a) i olagligt syfte; (b) för att uppmana andra att utföra eller delta i olagliga handlingar; (c) för att bryta mot internationella, lokala, provinsiella eller statliga regler, lagar eller andra tillämpliga bestämmelser; (d) för att bryta mot eller överskrida vår intellektuella upphovsrätt eller annans intellektuella upphovsrätt; (e) för att trakassera, förolämpa, skada, kränka, hota eller diskriminera baserat på kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, ursprung, eller funktionsnedsättning; (f) för att skicka in falsk eller missledande information; (g) för att ladda upp eller överföra virus eller annan sorts skadlig kod som ska eller kan användas för att påverka funktionaliteten eller driften av tjänsten eller relaterade webbplatser, andra webbplatser, eller internet; (h) för att inhämta eller spåra andra parters personliga information; (i) för att spamma, lura, eller använda annan skadlig programvara; eller (k) för att störa eller påverka säkerhetsfunktionerna på tjänsten eller relaterade webbplatser, andra webbplatser, eller internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av tjänsten eller relaterade webbplatser vid brott mot dessa förbud.

ANSVARSFRISKRIVNING

Vi kan inte garantera, representera eller intyga att din användning av vår tjänst blir oavbruten, tidsenlig, säker eller felfri.
Vi garanterar inte att resultatet av användningen av tjänsten är korrekt eller pålitligt.
Du godkänner att vi då och då kan ta ner tjänsten för underhåll under lång tid eller när som helst avbryta tjänsten, utan tidigare förvarning.
Du godkänner att din användning av, eller din oförmåga att använda, tjänsten sker på egen risk.
Tjänsten och samtliga produkter och tjänster som levereras genom tjänsten tillhandahålls (såvida inget annat uttrycks av oss) som ”de är” och ”när de är tillgängliga” för din användning, utan representation, garanti eller villkor av något slag, vare sig uttrycka eller indikerade, inklusive allt gällande varor, kvalitet på varor, specifika syften, hållbarhet, titlar och upphovsrättsskyddat material.
I inga fall skall TestoGen, vår ledning, våra anställda, partners, agenter, underleverantörer, praktikanter, leverantörer, eller licensierade parter hållas ansvariga för skador, förluster, eller direkta, indirekta, slumpmässiga, särskilda eller konsekventiella skador av något slag, inklusive men utan begränsat till förlorad vinst, förlorad inkomst, förlorad data, eller liknande skador, uttryckta i kontraktet eller ej, som uppstår till följd av din användning av tjänsten eller produkter som köps vid användning av tjänsten, eller för andra krav som på något sätt relateras till din användning av tjänsten eller produkten, inklusive men inte begränsat till, felaktigheter i innehåll, förluster av något slag, eller skada av något slag till följd av användningen av tjänsten eller något innehåll (eller produkt) som publiceras, överförs eller på annat sätt tillhandahålls via tjänsten även om de rekommenderas. Vissa jurisdiktioner tillåter inte ansvarsfriskrivningar för konsekventiella eller slumpmässiga skador, och i dessa jurisdiktioner skall vårt ansvar endast begränsas till att omfatta den utsträckning som lagen kräver.

ERSÄTTNING

Du godkänner att inte hålla TestoGen och våra föräldrabolag, dotterbolag, partners, ledning, agenter, underleverantörer, praktikanter, leverantörer, eller licensierade parter ansvariga för samtliga krav, inklusive rimliga juristavgifter, från tredje part som beror på eller är till följd av ditt brott mot dessa användarvillkor eller dokumenten de innefattar och refererar till, eller som beror på eller är till följd av ditt brott mot lagar eller tredje parts rättigheter.

SKILJBARHET

Om någon del av dessa användarvillkor bevisas vara olaglig, felaktig eller otvingbar skall delen ändå vara giltig i mesta möjliga ansträngning som rådande lagstiftning tillåter, och den ogiltiga delen skall anses vara undantagen från dessa användarvillkor, och detta skall inte påverka giltigheten och tillämpbarheten i resterande delar.

UPPSÄGNING

Parternas plikter och ansvar som antogs innan uppsägningsdatumet skall fortsätta råda efter att detta avtal har avslutats.
Dessa användarvillkor är giltiga såvida de inte avslutas av dig eller oss. Du kan när som helst säga upp dessa användarvillkor genom att meddela oss att du inte längre önskar använda våra tjänster, eller när du slutar använda vår webbplats.
Om du inte, eller om vi misstänker att du inte, lyder någon del av dessa användarvillkor kan vi också när som helst säga upp detta avtal utan förvarning och du kommer att hållas ansvarig för samtliga summor fram till och med uppsägningsdatumet; och/eller vi kan neka dig åtkomst till våra tjänster (eller delar därav).

AVTALET I SIN HELHET

Vårt misslyckande att utöva rättigheter eller delar av dessa användarvillkor skall inte anses vara ett ogiltigförklarande av användarvillkoren eller delar därav. Dessa användarvillkor och policys eller regler som publiceras av oss på denna webbplats eller gällande tjänsten utgör hela avtalet och relationen mellan dig och oss och omfattar din användning av tjänsten, ersätter tidigare eller tillfälliga avtal, kommunikationer och förslag, vare sig muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss (inklusive men inte begränsat till tidigare versioner av användarvillkor).
Oklarheter i tolkningen av dessa användarvillkor skall inte hållas mot oss.

ÄNDRINGAR I ANVÄNDARVILLKOREN

Du kan när som helst se den nyaste versionen av dessa användarvillkor på denna sida. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta delar av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Du ansvarar för att kontrollera vår webbplats och upptäcka ändringar. Din fortsatta användning eller åtkomst till vår webbplats eller tjänsten efter att användarvillkoren har ändrats innebär att du accepterar dessa ändringar.

JURIDISK INFORMATION

Dessa användarvillkor regleras av och tolkas i enlighet med republiken Cyperns lagar och eventuella tvister kommer endast att beslutas av Cyperns domstolar.

 

KONTAKTINFORMATION

Frågor om användarvillkoren bör skickas till oss på support@testogen.com.

Health Nutrition Limited
1 & 2 Heritage Park,
Hayes Way, Cannock,
Staffordshire, WS11 7LT
United Kingdom