+44 843 809 2123

Om Testogen

Vi skapade Testogen för att hjälpa vuxna män i alla åldrar att övervinna de fysiska och känslomässiga utmaningarna med låga eller sjunkande testosteronnivåer.

För många människor inkluderar dessa symtom:

  • Att känna sig trött hela tiden
  • Svårigheter att bygga eller behålla muskler
  • Hastigt minskande libido
  • Oönskad viktökning

Stigmat kring låg testosteronnivå

Många män skyller symtomen på en låg testosteronnivå på ålder, stress och andra faktorer. I verkligheten är lågt testosteron den främsta anledningen till att så många som 40 % av männen i åldern 45 år och äldre lider i tystnad.

Testogen ger män ett säkert och naturligt alternativ till invasiv hormonersättningsterapi (HRT) och andra behandlingar såsom OTC-testosteronförhöjare och olagliga anabola steroider.

Vår formel är gjord av en noggrant utvald blandning av vitaminer, mineraler och andra naturliga ingredienser, som kliniskt har visat sig hjälpa till att stödja din kropps produktion av testosteron.

Detta innebär att Testogen är tillgängligt utan recept, har absolut inga biverkningar och gör exakt vad det ska göra.

Vårt åtagande gentemot dig

Testogen ägs och tillverkas av Health Nutrition Limited, ett pålitligt namn och ledande inom hälso- och fitnessbranschen. Våra kosttillskott tillverkas i FDA-godkända anläggningar med endast de finaste och 100 % effektiva ingredienserna.

Vi samarbetar med ett erfaret team av hälsokonsulter, näringsexperter och träningspersonal för att ge dig experthandledning om allt från hälsosamt liv, motion, kost och kost via bloggen Testogen.

Testogen stöds också av en 100-dagars återbetalningsgaranti om du inte är helt nöjd.

Möt vår varumärkesambassadör

Will Pounder är en hälso- och fitnessförespråkare, vuxen artist, tidigare marin och blandad kampsportsartist från Los Angeles, USA. Han är också ett stort fan av Testogen!

Jag använder och rekommenderar Testogen eftersom människokroppen enligt min erfarenhet fungerar bäst med helt naturliga ingredienser.

Tre dagar efter att jag hade tagit Testogen och följt instruktionerna märkte jag att min energinivå ökade och de sista repetitionerna i mina träningspass blev lättare.

Att vara den bästa versionen av sig själv handlar om hårt arbete för att uppnå resultat. Även med en bra plan och en solid kost kan en helt naturlig extra boost vara mycket hjälpsam för att ta sig till nästa nivå och Testogen ger mig det jag behöver!”

— Will Pounder

Skriv till oss:

Health Nutrition Limited
1 & 2 Heritage Park, Hayes Way, Cannock,
Staffordshire, WS11 7LT
Storbritannien

Click below to find out more about the ingredients in
Testogen and the studies behind them

100% safe, natural ingredients
with no side effects

Manufactured in the USA & UK
in FDA approved facilities

Ingredients backed by
25+ clinical studies & research papers

About Testogen

We created Testogen to help adult men of all ages overcome the physical and emotional challenges of low or declining levels of testosterone.

For many people, these symptoms include:

  • Feeling tired all of the time
  • Difficulty building or maintaining muscle
  • Rapidly declining libido
  • Unwanted weight gain

The stigma of low testosterone

Many men blame the symptoms of low testosterone on age, stress and other factors. When in reality, low testosterone is the primary reason why as many as 40% of men aged 45 and over are suffering in silence.

Testogen provides men with a safe and natural alternative to invasive hormone replacement therapy (HRT) and other treatments such as over the counter (OTC) testosterone boosters and illegal anabolic steroids. 

Our formula is made from a carefully selected blend of vitamins, minerals and other natural ingredients that have been clinically proven to help support your body’s production of testosterone. 

This means that Testogen is available without a prescription, has absolutely no side effects and does exactly what its supposed to do.

Our commitment to you

Testogen is owned and manufactured by Health Nutrition Limited, a trusted name and leader in the health and fitness industry. Our supplements are manufactured in FDA approved facilities using only the finest and 100% effective ingredients.

We work with an experienced team of health consultants, nutrition experts and fitness professionals to provide you with expert guidance on everything from healthy living, exercise, diet and nutrition via the Testogen blog

Testogen is also backed by a 100-day money-back guarantee if you’re not completely satisfied.

Meet our brand ambassador

Will Pounder is a health and fitness advocate, adult performer, former marine and mixed martial artist from Los Angeles, USA. He’s also a big fan of Testogen!

“I use and recommend Testogen because, in my experience, the human body does best with all-natural ingredients.

Three days after taking Testogen and following the instructions, I noticed my energy levels go up and the last few reps in my workouts got easier.

Being the best version of you is all about hard work to get results. Even with a good game plan and a solid diet, an all-natural extra boost can be extremely helpful for taking things to the next level and Testogen does that for me.”

— Will Pounder

Write to us

Health Nutrition Limited
1 & 2 Heritage Park, Hayes Way, Cannock,
Staffordshire, WS11 7LT
United Kingdom