...
+44 843 809 2123

ALGEMENE VOORWAARDEN

Welkom op de website van Testogen.

Als je doorgaat met het browsen en het gebruik van deze website, ga je akkoord met de volgende bepalingen en voorwaarden die aan het gebruik verbonden zijn, die samen met ons Privacybeleid de relatie tussen jou en Health Nutrition Limited in verband met deze website beschrijven. Als je het oneens bent met enig deel van deze voorwaarden, dan kun je geen gebruikmaken van onze website.
De term ‘TESTOGEN’, ‘ons’ of ‘wij’ verwijst naar de eigenaar van de website. De term ‘jij’ verwijst naar de gebruiker of bezoeker van onze website.

Door het bezoeken van en/of iets aan te schaffen van ons onze site, maak je gebruik van onze “Service” en ga akkoord met de volgende voorwaarden (“Servicevoorwaarden”, “Voorwaarden”), met inbegrip van de aanvullende voorwaarden, het beleid dat hiermee verbonden is en waarnaar hierin wordt verwezen en/of beschikbaar is via een hyperlink.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief en zonder beperking de gebruikers die browsen, leveranciers, klanten, handelaars en/of medewerkers voor de content.

Alle nieuwe functies of tools die worden toegevoegd aan de huidige winkel zijn eveneens onderworpen aan de Servicevoorwaarden. Je kunt op elk gewenst moment de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op deze pagina lezen. We behouden ons het recht voor om deze bij te werken, te wijzigen of een deel van deze Servicevoorwaarden te vervangen door het plaatsen van updates en/of wijzigingen op onze website. Het is jouw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op veranderingen.

Voortgezet gebruik van of de toegang tot de website na bekendmaking van eventuele wijzigingen betekent acceptatie van deze wijzigingen.

1.VOORWAARDEN VOOR ONLINE WINKELEN

Welkom op de ‘TESTOGEN website, eigendom van en beheerd door Health Nutrition Limited.

Door akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden, verklaar je dat je tenminste de leeftijd van meerderjarigheid hebt in je staat of provincie van verblijf of dat je de leeftijd van meerderjarigheid in de staat of provincie waar je staat geregistreerd en ons je toestemming hebt gegeven dat een minderjarige ten laste van jou deze site gebruikt.

Je mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden noch mag je, bij het gebruik van de service, in strijd met de wet in jouw rechtsgebied handelen (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten).

Je mag geen wormen of virussen of een code van destructieve aard verzenden. Een inbreuk op of schending van een van de voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van een service aan jou.

2.ALGEMENE VOORWAARDEN

Het gebruik van informatie of het materiaal op deze website is geheel op eigen risico, waarvoor wij niet aansprakelijk zijn. Het is je eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle producten, diensten of informatie beschikbaar via deze website aan je specifieke eisen voldoen.

We behouden ons het recht voor om diensten te weigeren aan iedereen om welke reden dan ook en op elk gewenst moment.

Je begrijpt dat jouw gegevens (exclusief creditcardgegevens), ongecodeerd kunnen worden overgedragen en omvatten (a) overdracht via verschillende netwerken; en (b) wijzigingen en aanpassingen aan de technische vereisten van het verbinden van netwerken of apparaten. Creditcard informatie wordt altijd gecodeerd tijdens de overdracht over netwerken.

De titels die in deze overeenkomst zijn opgenomen zijn alleen het gemak en zullen deze voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden

3.DOORVERKOOP, KOPIËREN, DUPLICEREN, REPRODUCEREN

U stemt ermee in om geen enkel deel van de Dienst, het gebruik van de Dienst, of de toegang tot de Dienst of enig contact op de website via welke de Dienst wordt verleend, te reproduceren, te dupliceren, te kopiëren, te verkopen, door te verkopen of te exploiteren zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
 
Indien u wordt geïdentificeerd als een dealer, wederverkoper of distributeur, zal bij alle huidige en toekomstige bestellingen die verbonden zijn aan hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard, en/of hetzelfde facturatie- en/of verzendadres, de volledige detailhandelsprijs in rekening worden gebracht.
 
Wij behouden het recht om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, door dealers, wederverkopers of distributeurs lijken te zijn geplaatst. Elke bestelling die door dealers, wederverkopers of distributeurs lijkt te zijn geplaatst, kan worden onderworpen aan annuleringskosten ter waarde van $ 15. Terugbetalingen voor bestellingen waarvan is geïdentificeerd dat deze zijn geplaatst met het oog op wederverkoop, kunnen tot 20 werkdagen in beslag nemen.

4.COOKIES

Deze website maakt gebruik van cookies om tijdens het browsen de voorkeuren te controleren. Als je het gebruik van cookies toestaat, kunnen wij informatie van je verzamelen wanneer je:

de website en andere websites toegankelijk vanaf deze website bezoekt

je je inschrijft bij en producten of diensten koopt op de website

deelneemt aan promoties, wedstrijden, klant enquêtes of vragenlijsten

als je contact met ons opneemt, bijvoorbeeld schriftelijk of belt naar de klantenservice

5.AUTEURSRECHT

Deze website bevat materiaal dat eigendom is van of in licentie is bij ons. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot, het ontwerp, de lay-out, het uiterlijk, het voorkomen en de afbeeldingen. Reproductie is verboden tenzij in overeenstemming met het auteursrecht, dat deel uitmaakt van deze voorwaarden.

6.JUISTHEID, VOLLEDIGHEID EN ACTUALITEIT VAN DE INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk indien beschikbaar gestelde informatie op deze site niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden ingeroepen of worden gebruikt als de enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primair, nauwkeurig, volledig overleg of meer actuele bronnen van informatie. Het vertrouwen op het materiaal op deze site is op eigen risico.

Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie, is noodzakelijkerwijs niet actueel en is uitsluitend bedoeld voor jouw referentie. We behouden ons het recht voor om de content van deze site op elk moment te wijzigen, maar we hebben geen verplichting om alle informatie op onze site bij te werken. Je gaat ermee akkoord dat het jouw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te monitoren.

7.WIJZIGINGEN IN DE SERVICE EN PRIJZEN

De prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

We behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment de service te wijzigen of te stoppen (of een deel of de content daarvan).

We zijn niet aansprakelijk jegens jou of een derde partij voor een wijziging, een prijsverandering, een schorsing of een stopzetting van een service

8.PRODUCTEN OF DIENSTEN

Bepaalde producten of diensten zijn uitsluitend via de website online beschikbaar. We hebben alles in het werk gesteld om zo nauwkeurig mogelijk de kleuren en de afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de weergave van elke kleur op jouw computer monitor nauwkeurig zal zijn.

We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een persoon, een geografische regio of een jurisdictie. We kunnen dit recht uitoefenen op een per geval basis. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheid van producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of de prijsstelling van producten zijn onderhevig aan veranderingen en kunnen op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving, naar eigen goeddunken van ons bijgesteld worden. We behouden ons het recht voor om een product op elk gewenst moment te beëindigen. Elke aanbieding voor elk product of dienst die op deze site staat is nietig waar het verboden is.

We garanderen niet dat de kwaliteit van de producten, diensten, informatie of ander materiaal door jou gekocht of verkregen voldoet aan jouw verwachtingen of dat eventuele fouten in de service zullen worden gecorrigeerd.

9.NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERING, REKENINGINFORMATIE EN GEEN DOORVERKOOP TOEGESTAAN

We behouden ons het recht voor om elke bestelling die je plaatst bij ons te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, de aangekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen onder meer zijn bestellingen van of onder dezelfde klantrekening, dezelfde creditcard, en/of bestellingen die dezelfde facturering en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een verandering aanbrengen of een bestelling annuleren, kunnen we proberen om jou op de hoogte te stellen door contact op te nemen via de e-mail en/of het factuuradres/telefoonnummer dat is verstrekt op het moment dat de bestelling is geplaatst. We behouden ons het recht voor bestellingen die, naar eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door verkopers, wederverkopers of distributeurs te beperken of te verbieden.

Je gaat akkoord met het verstrekken van het huidige, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountgegevens voor alle aankopen in onze winkel. Je stemt ermee in om mee te werken aan het bijwerken van je account en andere informatie, met inbegrip van je e-mailadres, creditcardnummers en vervaldata, zodat wij je transacties kunnen voltooien en contact met je op kunnen nemen als dat nodig is.

10.BETALING

Wij accepteren betalingen met een pinpas, een creditcard en andere toepasselijke methoden. Je wordt gedebiteerd met de descriptor Health Nutrition.com.

11.TERUGBETALINGSBELEID

Het volledige terugbetalingsbeleid is hier beschikbaar.

12. VERZENDBELEID

Het volledige verzendbeleid is hier  beschikbaar.

13.IMPORT EN AANGEPASTE KOSTEN

Jouw aankoop wordt vanuit de VS of vanuit het VK verzonden. Afhankelijk van het land van levering kunnen er invoerrechten in rekening worden gebracht. Helaas zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele door jou gemaakte douanekosten. Voor meer informatie hierover kun je met de lokale autoriteiten contact opnemen.

14.GEBRUIKERSERVARINGEN, FEED BACK EN ANDERE INZENDINGEN

Indien je, op ons verzoek, bepaalde inzendingen stuurt (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen of getuigenissen) of zonder een verzoek van ons je creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen instuurt, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk te noemen ‘opmerkingen’), ga je ermee akkoord dat wij, op ieder moment en zonder beperking dit mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen of anders gebruiken in elk medium. We zijn niet verplicht om (1) eventuele opmerkingen in het vertrouwen te behouden; (2) tot een vergoeding voor eventuele opmerkingen; of (3) om te reageren op eventuele opmerkingen.

We kunnen, maar hebben geen verplichting, om de content waarvan wij bepalen naar ons eigen goeddunken dat die onwettig, beledigend, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of in strijd is met het intellectuele eigendom van enige derde partij opgenomen in deze gebruiksvoorwaarden te monitoren, te bewerken of te verwijderen.

Je gaat ermee akkoord dat je opmerkingen niet enig recht van een derde partij, met inbegrip van het auteursrecht, het merkenrecht, de privacy, een persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten zullen schenden. Je gaat er verder mee akkoord dat jouw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zal bevatten of geen computervirus of andere malware zou kunnen hebben die op enige wijze invloed kan hebben op de werking van deze service of verwante website. Je mag geen oneigenlijk e-mailadres gebruiken, doen alsof je iemand anders bent dan jezelf of ons of derde partijen anderszins misleiden over de oorsprong van eventuele opmerkingen. Je bent zelf verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen en hun nauwkeurigheid. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen geplaatst door jou of een derde partij.

15.PERSOONLIJKE INFORMATIE

Jouw inzending van persoonlijke informatie via de winkel wordt geregeld door ons  Privacybeleid.

16.FOUTEN, ONJUISTHEDEN EN OMISSIES

Af en toe kan er informatie op onze site of in de service staan die typfouten, onjuistheden of weglatingen bevatten die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en de beschikbaarheid. We behouden ons te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving (inclusief nadat je je bestelling hebt ingediend) het recht voor om eventuele fouten, onjuistheden of omissies te corrigeren en te wijzigen of informatie te actualiseren of bestellingen te annuleren als de informatie in de service of op een verwante website onjuist is.

We zijn niet verplicht om de informatie bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken in de service op onze of op een verwante website, inclusief, zonder beperking, prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Geen specifieke bijwerkte of vernieuwde data, toegepast in de service of op een verwante website data, moeten worden genomen om aan te geven dat alle informatie in de service of op een verwante website is aangepast of vernieuwd.

17.VERBODEN GEBRUIK

In aanvulling op de andere verboden, zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden van de website, is het verboden om de site of de content ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te vragen om onwettige handelingen uit te voeren of daaraan deel te nemen; (c) om alle internationale, federale, provinciale of nationale of regionale wetgeving, regels, wetten of plaatselijke verordeningen te overtreden; (d) inbreuk te maken of onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen te schenden; (e) te treiteren, misbruik te maken, te beledigen, schade aan te brengen, te belasteren, in diskrediet te brengen, te intimideren of te discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) om virussen te uploaden of te verzenden of andere vormen van kwaadaardige codes die zullen of kunnen worden gebruikt op een manier die de functionaliteit of de werking van de service of van een verwante website, andere websites, of het internet zullen beïnvloeden; (h) persoonlijke gegevens van anderen te verzamelen of te volgen; (i) om spam, phishing, pharm, pretext, spider, crawl, of scrape te verzenden; (j) de site te gebruiken voor een obsceen of immoreel doel; of (k) de echtheidskenmerken van de service of enige gerelateerde website, andere websites, of het internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om jouw gebruik van de service of enige gerelateerde website te beëindigen bij het overtreden van een van de verboden.

18.DAANSPRAKELIJKHEIDSVERKLARING; AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

We bieden geen garantie, vertegenwoordigen of garanderen je niet dat jouw gebruik van onze diensten ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zullen zijn.

We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen met het gebruik van de dienst accuraat of betrouwbaar zullen zijn.

Je stemt ermee in dat van tijd tot tijd we de service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk gewenst moment kunnen annuleren, zonder kennisgeving aan jou.

Je gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat jouw gebruik van of het onvermogen om de service te gebruiken op eigen risico is. De service en alle producten en diensten aan jou geleverd via de service (behalve zoals uitdrukkelijk door ons aangegeven) verstrekt zijn ‘zoals het is’ en ‘zoals beschikbaar’ voor jouw gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, handelskwaliteit, kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en het niet-inbreuk maken.

In geen geval zijn Testogen of onze bestuurders, functionarissen, werknemers, filialen, agenten, contractanten, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk voor letsel, verlies, een claim, of directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot gederfde winst, verloren inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, de kosten van vervanging of een soortgelijke schade, hetzij op basis van contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit jouw gebruik van een van de diensten of producten verkregen met behulp van de service of voor enige andere claim die betrekking heeft tot enige wijze omtrent jouw gebruik van de dienst of een product, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, fouten of omissies in enig content of enig verlies of schade, van welke aard dan ook ontstaan als gevolg van het gebruik van de dienst of enige content (of product) geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via de service, zelfs als dit geadviseerd was als een van de mogelijkheden. Omdat sommige staten of rechtsgebieden uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade niet toestaan, is in dergelijke landen of jurisdicties, onze aansprakelijkheid beperkt tot de maximale omvang toegestaan door de wet

19.VRIJWARING

Je gaat ermee akkoord Testogen en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, filialen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, gemaakt door derden als gevolg van of voortvloeiend uit jouw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die door middel van verwijzing deze bevatten of jou schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

20.SCHEIDBAARHEID

In het geval dat enige bepaling van deze servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet afdwingbaar wordt bepaald, wordt deze bepaling desondanks afdwingbaar voor zover is toegestaan door de toepasselijke wetgeving en het niet-afdwingbare gedeelte wordt geacht te worden gescheiden van deze servicevoorwaarden, zodat deze vaststelling geen gevolgen heeft voor de geldigheid en de afdwingbaarheid van de andere overige bepalingen.

21.BEËINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de datum van beëindiging wordt beëindigd zal deze overeenkomst voor alle doeleinden overleven.

Deze servicevoorwaarden zijn effectief, tenzij en totdat deze wordt beëindigd door jou of door ons. Je kunt deze servicevoorwaarden op elk moment beëindigen door kennisgeving aan ons dat je niet langer wenst om gebruik te maken van onze diensten of wanneer je stopt met het gebruik van onze site.

Als in ons eigen oordeel je niet, of we het vermoeden hebben dat je er niet in slaagt, om te voldoen aan een van de voorwaarden of bepalingen van deze serviceovereenkomst, kunnen we ook deze overeenkomst op elk moment beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving en jij blijft aansprakelijk voor alle bedragen tot en met de datum van beëindiging; en/of dienovereenkomstig kan je de toegang tot onze diensten (of een deel daarvan) worden ontzegd.

22.VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Het falen van ons om enig recht of bepaling van deze servicevoorwaarden af te dwingen zal niet een verklaring van afstand van dit recht of deze bepaling inhouden.

Deze servicevoorwaarden en alle beleid of operationele regels geplaatst door ons op deze website of met betrekking tot de Service vormt de gehele overeenkomst en alle afspraken tussen jou en ons bepalen jouw gebruik van de Service, vervangen alle voorgaande of gelijktijdige overeenkomsten, communicatie en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen jou en ons (waaronder, maar niet beperkt tot, alle voorgaande versies van de servicevoorwaarden).

Onduidelijkheden in de interpretatie van deze servicevoorwaarden mag niet worden opgevat tegen de opstelling van partij.

23. WIJZIGINGEN IN DE SERVICEVOORWAARDEN

Je kunt op deze pagina de meest recente versie van de Servicevoorwaarden bekijken.

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken een deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is jouw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig op wijzigingen te controleren. Jouw voortdurende gebruik van of toegang tot onze website of de Service, na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze Servicevoorwaarden, houdt acceptatie van die wijzigingen in.

24.WETTELIJK

Deze Servicevoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetgeving van Engeland en Wales en eventuele geschillen zullen alleen door de rechtbanken van Engeland en Wales worden beslecht.

Als één van deze Servicevoorwaarden door een rechtbank of een bevoegde autoriteit geheel of gedeeltelijk onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige Servicevoorwaarden, die voor zover wettelijk toegestaan geldig en afdwingbaar blijven.

25.CONTACT INFORMATIE

Vragen over deze servicevoorwaarden moeten aan ons worden gestuurd via support@testogen.com.

Health Nutrition Limited
1 & 2 Heritage Park,
Hayes Way, Cannock,
Staffordshire, WS11 7LT
United Kingdom